సరిత part -3

నా బుర్ర లొ ఉన్న ఆలొచన ఎలా ఆచరనలో పెట్టాలో అని ఒకటే ఆలొచన పని చేసినా అన్యమనస్కంగానే చేస్తున్నాను నా మోగుడు కామం తీర్చుకోదానికి మత్రమే ఇలా చెస్థే పట్టించుకొకుండా ఒదిలేసెదాన్ని కాని నాకు తెలిసి ఇలా హనీమూన్ త్రిప్పు వేసాడంటే అది కమం దాటి ప్రేమ  మారిందని నా నమ్మకం అది నిట్టనిలువునా చీరేసి అతని గుండెల్లో పాతుకుపోయిన కుకటి వ్రేళ్ళతో సహా పీకెయాలనెదె నా ఆలొచన దానికి ఒక్కటే దారి ఒకమన్షి మీద ప్రేమ చచ్చిపోవాలంటే అసహ్యం పెంచాలి కొపమొచ్చిన తగ్గిపోతుంది గాని అషయం పెంచితే మత్రం ఎన్నటికి తరగదు ఇలా నా బుర్ర లొ ఆలొచనలు పరిగెడుతుంటే ఏంతేఎ ఎవరికొ ముర్దెర్ ఫ్లాన్ చేస్తున్నట్టు అంత దీర్గంగా ఆలొచిస్తున్నావ్ అంటు పక్కన కూర్చుంది రమ ఖాళి పెరియడ్ కావటం తో నేను ఒక్కదాన్నె ఉన్నను లేని నవ్వు తెచ్చుకుని ఏమి లెదే ఎంటిలా ఒచ్చావ్ చెప్పు అన్నాను దాని చూస్తుంటేనె నాకు చిరాకేస్తుంది ఇనా ఏమి అనలేను థూ నా బతుకు అనిపించింది ఇంతలో ఏమీలేదె  మద్య విక్కీ ని అసల దగ్గరకు రానివ్వటం లేదంట తెగ బాద పడిపొతున్నాడు సాయంత్రం ఒక్కసారి పైకెళ్ళు అందినాకు ఇక తిక్క నషలానికి రేగింది ఎంటే పిచ్చి పిచ్చి గా ఉందా ఎమనుకుంటున్నావ్ అసల నీఖు వాడు కావాలన్నావ్ ఒదిలెసాను నా పని నేను చూసుకుంటూ పోతున్నాను మళ్ళి ఒచ్చి నీ రుబాబు ఎంటి అసలు అని గట్టిగ అరిచెసా చాలా కోపంగా….
అది నిర్లక్ష్యం గా మొఖం పెట్టి ఎంతి రాని గారికి నొరు లెగుస్తుంది తమరి రాసలీలలు అన్ని నా దగ్గర ఇంకా బద్రంగానె ఉన్నయన్న సంగతి మర్చిపోయినట్టు ఉన్నావ్ మర్యదగా చెపిన మాట వింటే అందరికి మంచిది అంది ఇక నాంచి అనవసరం అనుకుని బెంతనే నా సెల్ లో ఉన్న దాని వీదియో ప్లే చేసి దాని ముఖం ముందు పెట్టాను ఒక్క పది సెకన్లకే దాని మొఖం లో రంగులు మారిపోయాయి ఇప్పుడు అది బయపడుతూ చూస్తుంతే నేను నిర్లక్ష్యం గా దాని వైపు చూసి నా సహనం సచ్చిపోయింది పద ఇద్దరి బతుకులు నసనం చేసెసుకుందాం నెను పూర్తిగా తెగించేసాను ఇంకొక్క క్షనం కూడా బనిస లా నేను బతకలేను పద పదా అని కొపంగా అరుస్తున్నాను అసలు నాకు ఎమిందో నాకె అర్దం కావట్లేదు ఇంతలో అది ఏడుపు మొదలెట్టింది ని పరిస్తితి ఇప్పుదు నాకు అర్దమింది మి ఆయన అన్న నిన్ను ఇంట్లొంచి వెళ్లగొట్టి ఒదిలెస్తాడు కాని మా ఆయన మాత్రం నన్ను నిలువునా నరికెస్తాడు  పని మత్రం చెయకు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అని కాళ్ల మీద పడబోయింది ఇన్నాళ్ళు నేను చూసిన రమ వేరు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది వేరు
అది నటనో నిజమో నాకు తెలీదు కాని ఎదెమిన ఇప్పుడప్పుడే అది నా జొలికి రాదు అని మత్రం అనిపించింది దాన్ని పట్టుకుని పైకి లేపి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి మనం సుఖపదలి కాని జీవితాలని నసనం చేసుకోకూడదు గుర్తుపెట్టుకొ  విఖ్ఖి గాడ్ని నువ్వె ఉంచుకో నేను అడ్డు రాను నన్ను మాత్రం మద్యలో లాగకు ఎలా సర్ది చెప్పుకుంటావో నీ ఇస్టం ప్లీజ్ అర్దం చేసుకో అన్నాను సరే అని నా ఫోను వైపు చూస్తుంది ప్రస్తుతానికి అది బద్రంగానే ఉంటుంది  విష్యాన్ని పూర్తిగా తరవాత సెటిల్ చేసుకుందం ఇప్పుడు నా మనసేమి బాలేదు వెళ్ళు అన్నాను ఏమనుకుందో ఏమో కాం గా వెళ్ళిపోయింది….
అది వెళ్ళాక మనసు ఎంత హాయిగా ఉందో మాటల్లో చెప్పలేను ఎంత బారం దిగిపోయింది అది కూడా సరయిన సమయానికి మా ఆయన విష్యం తెల్చె దాక  అడ్డంకి ఉండధు హమ్మయ్య అనుకుంటూ  ఆలొచనలన్ని ఒక దారికి తెచ్చుకుని ఫైనల్ గా ఒక పూర్తి ప్లన్ బుర్రలో గీసుకుని ఇక ఇంటికి వెల్డాం అని బయలుదెరాను..
ఇక ఆటని ఈరోజు నుంచే మొదలెట్టాలి అనుకున్నాను నా ఆత లో కుమార్ ని మంచి చేసుకోదం నేను ఏమి చెప్పిన ఎదురు అడగకుండా చేసేలా ఉండాలి ఆల్రేడీ వాడికి నా మీద కోరిక ఉంది కాబట్టి అది నేను తీరిస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నాను కాని అలా నన్ను నేను పూరిగా తాకట్టుపెట్టుకుని చయించుకోవాల్సిన పని లేదు నాకు నేనె చీప్ గా కనిపించానుమంచి చెడ్డలు లెక్కేసుకుందం నాకు తెలిసి కుమార్ కి నాతో మోదటిసారి కాదు వాడ్ని పాడు చెస్తనాను అనుకోతానికి అల అని నేను దగ్గరకు రానియకుండ ఉంటే బుద్ది ఇంకెవరి దగ్గరకి పోకుండా ఉంటాడని నమ్మకం లేదు పైగా నేను పూర్తిగా వాడికింద పడుకోవల్సిన పని లేదు వాడితో చనువు గా ఉంటూ చిన్న చిన్న పనులు చూసి చూడనట్టు పోతే చాలు ఇవన్ని ఒక పక్కన పెడితే నేను పక్కింతావిడ ని వాడికింద పడుకోబెడుతున్నాను కొంచెం నా దగ్గర నుంచి పూర్తిగా ఆవిడ దగ్గర్నుంచి వాడికి సుకాన్ని అందిస్తున్నాను కాకపోతే వాడ్ని చదువు సంక నాకిపోకుండా చుస్కోమని కాస్త గట్టిగా చెబితే సరిపోద్ది ఇలా ఇన్ని ఆలొచనలతో ఇంటికోచ్చెసాను
 ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది ఎక్కడకి పోయాడొ అనుకుంటూ తాళం తీసుకుని లోపలకి వెళ్ళి వాడు ఒచ్చేపాటికి కసుక్కున కనపడాలని ముందు స్నానం చేసెసి ఒక పల్చటి సిల్కు చీర తీసుకుని ఒంటికి అతుక్కుపొయెలా టైటు గా కట్టుకుని జాకెట్ చిన్నది వేసి నడుము బాఘం బాగ కనపడెలా బోడ్డు కి ఎప్పుదు లేనంత కిందకి కట్టి వంటింట్లొ పనులు చూసుకుంటున్నాను కాసెపటికి వాడు తలుపు తీఎసి వేసిన చప్పుడు అయ్యింది వెంటనే చేస్తున్న పనిని ఆపేసి వంట గదిలో పైన అరలో అందనిదాన్ని దేన్నొ తీస్తున్నట్టు చేతులు పైకి చాచి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇంతలో వాడు వంట గది తలుపు దగ్గర నుంచుని అలానే గుటకలు మింగుతూ చూడతం నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఇంకాసేపు వాదికి చుపించాల్సొనవన్ని చూపించి నిదానంగా  పైన ఉన్న దాన్ని అందుకుని కిందకి తీసి ఇటు తిరిగాను వాడు సడన్ గా చూపు మార్చుకుని ఇప్పుడే ఒచ్చినట్టు ముందుకి ఒక అదుగు వేస్తూ అరెరె నన్ను పిలవోచ్చు కదా ఆంటీ మీకెందుకు అంత స్రమ అన్నాడు ఎం పరవాలేదు లె కాని ఎమన్న తిన్నవా నికోసమే పునుకులు వేస్తున్నాను అలా వెళ్ళి కూర్చొ తీసుకొస్తాను అన్నను బలెవారె నేను కూడా హెల్ప్ చెస్తా ఆగండి నాకోసం మీరొక్కరే కస్టపడకండి అంటూ పనులు అందుకున్నాడు మద్య మద్య లో నన్ను తాకొచ్చు చూదోచ్చు అని వాడి ఆత్రం అది ఇద్దరికి తెలుసు నేను కూడా ఏమి మాట్లాడలేదు వాడు ఆల్రెడీ నన్ను ఎక్కెసాడు కాబట్టి కచ్చితంగా ఇంకొ అవకాసం కొసం చూస్తూ ఉంటాడు అది ఎవ్వరూ ఆపలేరు కాకపోతే ఒక్కొ మనిషి ఒక్కొ రకంగా అవకసం వెతుక్కుంటాడు వీడికి కోన్ని అవకాసాలు నేనే ఇద్దం అనుకుంటున్నాను కాని పూర్తిగా నన్ను ఎక్కడానికి కాదు కనులు విందు చేసుకోవడానికి ఇంకా అక్కడక్కడా చేతులు వేసుకోవడానికి మాత్రమే….
ఏమాట కామాట  ముసుగులో గుద్దులాట నాక్కూడా బలే రంజుగా ఉంది చూద్దాం మొత్తానికి మనం అనుకున్న పని ఇతే చాలు ముందు అనుకున్నానుఇంతలో ఇద్దరం పునుకులు వేసుకుని తినేసాం  వంట పని మొత్తం అయ్యెలొఫు వాడి మోడ్డ ని నా గుడ్డకి ఒక పది సార్లన్నా అనించి ఉంటాడు ఇనపకడ్డిలాగా బిర్ర బిగుసుకుపొఇ ఉంది వాడి మగతనం మొత్తనికి నడుము మీద ఎదో అంటిందని మద్యలొ మొత్తం తడిమేసాడు నేను కొంచెం తాకనిచ్చ ఎందుకో వాడి ఆత్రం చూస్తుంటే జాలేసింది కాసేపు టి.వి చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకున్నాం బొజనాలు చేసెసి ఇంక పడుకుందాం అని రుము కి వెళ్లాను వాడు మహదానందంగా మంచానికి ఒక వైపు పడుకుని నెనెప్పుడొస్తానా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు పక్కింటాయన కి ఈవేళ కుదరదని మెసేజ్ పెట్టేసాను కాని నా అనుమానం ఎంటంటే వీడికి సెంటీమీటరు చనువిస్తే కిలోమీటరు దూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు పైగ నాక్కూడా వాడి చేష్టలు నచ్చుతునాయి ఇలా ఇతే కష్టం అనుకుని బెడ్ దగ్గరకి ఒచ్చి దిండు దుప్పటి తీసుకుని నేను హాలు లో పడూకుంటాను ఇవాళ అన్నాను అప్పుడు చూడాలి వాడి మొఖం పాపం ఏడుపోక్కటే తక్కువ నేను మొఖం కాస్త చిరాగ్గ పెట్టి హాలు లోకి ఒచ్చి కుచున్నాను ఒక పది నిమిషాల తరవాత వాడొచ్చాడు నిజనికి ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ఇప్పుడు వాడు నన్ను కదిలించే మాతల్లో సందు చూసుకుని వాదిని నేను చెప్పింది చేసెలా మలచుకోవాలి….
వాడు వచ్చి నా పక్కన సోఫాలో కాస్త దూరంగానే కూర్చుని నేను మళ్ళీ ఎదన్న తప్పు చేసానా ఆంటీ అన్నాడునేను ఏమి మాట్లాడకుండా తల దించుకునే ఉన్నాను ఆరోజు నిజంగా నా బుడ్డీ గడ్డీ తిన్నది ఆంటీ నన్ను క్షమించండి మీరు సాయంత్రం నుంచి నాతో అలా సరదాగా ఉంటే ఎంత ఆనందపడ్డానో నాకే తెలీదు ఇంతలో ఎమయ్యిందో అర్దం కావట్లేదు ప్లీజ్ చెప్పండీ అన్నాడుఅంటే సాయంత్రం నుంచి సరదాగా ఉంది రాత్రికి మళ్ళీ ఎక్కెద్దాం దీని అనెకదా నీ ఆనందం అన్నానుఅయ్యొ చి చి అలా కాదాంటీ అంటుంటే ఇంక ఆపు కుమార్ చాలు ప్లీజ్ నా స్నెహితురాలి కొడుకువని నువ్వు చేయకూడని తప్పు చేసినా కూడా అన్ని మర్చిపోయి నీతో మంచిగా ఉంటున్నందుకు మళ్ళీ అవే వెషాలు అన్నానుఅసలు ఇంతకీ నేను ఇప్పుడు ఏమి చేసాను అదన్న క్లియర్ గా చెప్పండి ఆంటీ ముందు అన్నాడు నిజమే పాపం వాడేమి పెద్దగా చెయలేదు ఇక థప్పదని ఇందాకటినుంచి నువ్వు నన్ను తాకలని చూడత్లేదా థాకట్లేదా ఎంత ఒద్దనుకుని మాములుగా ఉంటున్నా నువ్వు నన్ను ఉండనిస్తున్నావా అసల ఇప్పుడు మంచం మీద పడూకుంటే కాం  పడుకుంతావ నువ్వు రొజూ నిద్ర నటిస్తూ నన్ను పట్టుకుని పిసకడం నాకు తెలిదనుకుంటున్నావా అంటు బడ బడా అనేసి చేతులు మొఖానికి అద్దం పెట్టుకుని ఏడుపు మొదలెట్తాను దొంగ ఏడుపే అనుకొండి కానీ ఏడుపు నటించదం చలా కస్తం ఇంతలో వాడు కింద కూర్చుని నా కాళ్ళు పట్టుకుని నన్ను క్షమించండి ఆంటీ మీరు ఇంత బాడ పడతారు అనుకోలేదు ఆరొఝు జరిగిన దాని బట్టి నేనంటే ఎంతో కోంత మికు ఇష్టమే అనుకుని అలా చేసాను అంతే  క్షనమే వెళ్ళిపోతాను నేను మళ్ళి నీకు కనిపించను నన్ను క్షమించండి అంటూ లోపలకి వెళ్ళాడు….

మోత్తానికే మోసం ఒచ్చినందుకు నా తల నేను బాదుకుని ఒక నిమిషం ఆగి నేను కూడా లోపలకి వెళ్ళాను
లొపలకి వెళ్ళే సరికి కుమార్ వాడి పెట్టె సర్దుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తున్నావ్ కుమార్ అన్నాను వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు దగ్గరకెళ్ళి బుజం పట్టుకుని నా వైపు తిప్పాను వాడి కళ్ళ వెంట నీళ్ళు జల జలా కారిపోతున్నాయి అలానే కొంచెం ఏడుపు గొంతు తో నన్ను క్షమించండి ఆంటీ ఇంకెప్పుడు మిమ్మల్ని బాదపెట్తను అన్నాడు ఈసారి వాడ్ని అలా చూసేసరికి నాకు నిజంగానే కన్నీళ్ళు ఒచ్చాయి కాని కళ్ళు తుడుచుకుని  చా ఉరుకో కుమార్ ఇందాక మాట్లాదింధి నీ మీద కోపంతో కాదు నా బాద అంతా కోపం రూపంలో బయటకొచ్చెసింది నువ్వే నన్ను క్షమించు అన్నానువాడు వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకుంటూ బాదెంటి ఆంటీ నా గురించెన లేక ఇంకెమైనా నా ప్లీజ్ చెప్పండి ఎమయింది అని అడిగాడు నువ్వు చిన్న పిల్లోదివి నికెందుకు లె పైగా ఇవి చెప్పుకుంటే తీరె బాదలు కాదు ప్లీజ్ ఆంటీ చెప్పండి నాకు చెతనయిన సాయం నేను చెస్తాను నేను చేసిన తప్పుకి మీ బాద తగ్గించి ఇనా రుణం తీర్చుకుంటాను అని ప్రాదేయపడ్డాడు  సమయం లో ఇంక నన్ను ఏమీ ఆపలేదు వాడిమీద ఎక్కడలేని ప్రెమ పుటుకొచ్చెసాయి వెంటనె వాడిని దగ్గరకు తీసుకుని హత్తుకుని కన్నీల్లు కార్చాను ఈసరి మాత్రం నిజంగానె ఒచ్చెసాయి నెను ఆడబోయె ఆట వల్ల వీద్ని ఇంత బాద పెట్టినందుకు….
వాడు కొంచెం కూడా స్రుతిమించలేదు ఈసరి నా బుజం పైన చేయి వేసి నన్ను మంచం మీద కూర్చొబెట్టి నా పక్కన కాస్త దూరంగా కూర్చుని ముందు అసలు ఎమయిందో చెప్పండి ఆంటీ అన్నాడుమా ఆయనకి పక్కింటావిడకి ఉన్న రంకు గురించి చెప్పా వాళ్ళు ఎంత స్రుతి మించిపోయారో చెప్ప నా కాపురం కూలిపోద్దెమో అని బయమెస్తుంది కుమార్ ఇవన్ని నాకు ఎలా తెలుసు అని అడక్కు నేను చెప్పలేను నాకు ఎం చెయాలో అర్దం కాట్లేదు మా ఆయన్ని ఎలా  మాయ లోనుంచి బయటకి తీసుకురావాలో అర్దం కావట్లేదు అది ఈయన దగ్గర దబ్బులు నగ నట్ర లాంటివి గుంజుతుందని కూడా నా అనుమనం  పరిస్తిటి నుంచి ఎలా బయటకి రవాలో తెలీట్లేదు గట్టిగా ఆయన్ని నిలదీద్దం అంటే నీ ఇష్టమొచ్చింది చేస్కో ఫో అని విడాకులిచ్చెస్తాడేమొ అని బయం అనుక్షనం నరకం అనుభవిస్తున్నాను అన్నానుఅంటే మీ ఆయన మీద కసితో మీరు పక్కింటాయన కింద పడుకుంటున్నరనమాట నిజమెనా అన్నాడు ఈసారి తెల్ల మొహం వెయడం నా వంతు అయ్యింది వాడు చిన్న నవ్వు నవ్వి బయపడకండి ఆంటీ నెనొచ్చిన మొదటి రోజే మీ పక్కింటాయన్ని వెనక నుంచి వెళ్లటం చూసాను మీరు నేను పడుకున్నాక వెళ్లి రావటం కూడా చూసాను కాని నాకు కారనం అంతు పట్తలేదు ఇందుకనమాట అన్నాడు అవ్ను ఒకందుకు అదెయ్ కారణం అని వాడి చెయ్యి తీసుకుని నా నెత్తి మీద పెట్టుకుని నా జీవితం లొ అటి బయంకరమయిన రహస్యాన్ని నితో పంచుకున్నాను ఇంకెవర్కి చెప్పనని నేను చచ్చినంత ఒట్టు వెయ్యి అన్నాను అయ్యూ పిచ్చి ఆంటీ నేను నిజంగా చెప్పలనుకుంటే  ఓట్టు నన్ను ఆపగలదు అంటారా ఒకసారి ఆలొచించండి అన్నాడు నాకు నిజమే అనిపించింది సరే నాకు  విషయం లో సహాయం చేసి పెట్టు నీ కోరిక నేను తీరుస్తా అన్నాను.. చి చీ నాకు అలా ఒద్దు ఎదో మనసు చంపుకుని నాతొ పడుకొవక్కర్లెదు నికు నేను సహాయం చేస్తాను కాని నికు మనసయినప్పుడే నువ్వు నా కోరిక తీర్చు కకపోతే ఈలోపు నేను నా ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉంటాను నువ్ కాదనకూడధు మరి అన్నాడు ప్రయత్నాలు ఎంతి దెనికోసం అన్నాను అంటే ఎలా చెప్పాలి ఉమ్మ్మ్మ్మ్… మచ్చుక్కి ఇలాంటివి అనమాట అంటూ చుప్ మని నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు వాడు చేసిన పనికి ఎందుకో తెలీదు కాని నాకు నవ్వొచ్చేసింది  నవ్వు చూసి వాడి మొఖం కూడా ఆనందం తొ పొంగిపోయింది సరే ఇంతకి అసలు ఎల సహాయం చేద్దం అనుకుంటున్నావ్ అన్నాను ముందు  పక్కింటావిడని చూడాలి నీ అంత కాకపోయినా ఒక మాదిరిగా అన్న ఉంటదా ఎందుకు అదుగుతున్ననంటే ముందు ఆమెని మంచి చేసుకోవాలి కుదిరితే మంచం ఎక్కించాలి అప్పుదు నా మాయ లొ పడేటట్టు చేసి మీఎ ఆయన్ని బయటకి తెచ్చెద్దం ఎమంటావ్ అన్నాడునాకు ఒక్కసారిగా మింద్ బ్లొక్ ఇపొఇంది అక్షరాలా నా మనసులో ఉన్న ప్లాను వీడు ఇంత తక్కువ సమయంలో చెప్తుంటే.. అంతా బానె ఉంది కాని మా ఆయనకి దాని మీద అసహ్యం కలగాలి అంటే దానితో నువ్వు ఉన్నప్పుడు మా ఆయన కళ్ళారా చూడాలి దాని మాటలు విని నా మొగుడుకి అదంటే విరక్తి పుట్తాలి అది అలా మాట్లాదేలా నువ్వే చెయాలి అన్నాను వాడి చేతులు పట్టుకుంటూ
ఆమ్మో చలా పగబట్టేసావ్ దాని మీద సరే అలాగే చేద్దం మొత్తం కద నేను నడిపిస్తాను నాకు కాస్త పుష్ ఇస్తా ఉందు ఆంటీ అప్పుడప్పుడు చాలు అన్నాడు…. మరునాడు ఉదయమే పక్కింటావిడ దిగింది నా మోగుడు రాలెదెంటా అని అనుకున్నాను ఆయన ఫొను చేసి రత్రికి ఒచ్చెస్తున్నానొయ్ రెడీగా ఉండు రాత్ర్కి చినెమకి వెల్దాం అన్నాడు ఒరీడి ఎసాలో అనుకుని పైకి మాత్రం తెగ సంబర పడిపోతున్నత్తు మాట్లాడాను

ఉదయం యదావిదిగా స్కూలు కి వెళ్ళాను లంచ్ లో ఒకసారి విక్కీ నా వంక ఉక్రొషంగా చూస్తూ ఎదురయ్యాడు ఎడిసవ్ లె అన్నట్టు చూసి నేను ఒచ్చేసాఉదయమే కుమార్ కి పక్కింటావిదని చూపించి పరిచెయం చెసా మా ఫ్రండు వాళ్ళ అబ్బాయి అండి కాలేజి వెతుక్కోడానికి ఒచ్చాడు అని చెప్పాఆమె కూడా నవ్వుతూ పలకరించింది తరవాత లోపలకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాళ సాయంత్రం దాకా మీ అంకుల్ రారు పక్కింతాయన కూడా ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోతాడు ని ప్రయత్నాలు నువ్వు చేసుకో అన్నాను నేను గబ గబ రెడీ అయ్యి వెళ్ళబోతుంటే నా చెయ్యిపట్టుకుని లాగి గోడకి ఆనించి అబ్బ  చీర లొ సూపర్ ఉన్నావ్ ఆంటీ అంటూ నా నడుము రెండు చేతులతో పట్టుకుని పిసికెస్తున్నాడు ఓయ్ దెబ్బలు పడతాయి నీకు ఎంటా అనులు అంటూ చిన్నగా మొట్టికాయ వేసాను నా మాటల్లో కోపం లేదు అది నాకె అర్దమైపొతుంది దాంతో వాడికి ఇంకాస్త దైర్యాం ఒచ్చినట్టుంది అలాగె ముందు కి ఒంఘి నా మెడఒంపుల్లొ స్మూచ్ చేసాడు నాకు ఒక్కసారిగా నరాలు జివ్వు మన్నాయి బలవంతంగా వాడ్ని పక్కకు నెట్టి రత్రి ఎం చెప్పావ్ ఇప్పుడు ఎం చెస్తున్నావ్ అన్నాను  మాటల్లో కూడా కోపం లేదు మాములుగా అన్నాను చెప్పను గా నా ప్రయత్నాలు నేను చేసుకుంటా అని అవె ఇవి అన్నాడు సరే టైము ఇఫోయింది సాయంత్రం ఒచ్చాక ఎం జరిగిందో చెప్పాలి అన్నానుసరె కానీ ఆంటీ ఒక చిన్న సాయం చేసి పెట్టు అని మళ్ళీ చేయి పట్టి లాగాడు ఈసారి నా అదుపుతప్పి వాడిమీదకి పడ్డా వాడుకూడా ఆపుకోలేక వెనక మంచం మీద పడ్డాడు మంచం పైన వాడు వాడిపైన నేను ఉన్నాను ఎందుకో తెలీదు కాని వెంటనే లెగవలేక పోయాను అలానే వాడి కళ్ళలోకి చూస్తున్నాను వాడి చేతులు ఉరుకొవు గా నా పిర్రల మీద వేసి చీర మీద నుంచే పిసికేస్తున్నాడు అబ్బా నన్ను వెల్లనివ్వవా ఇవాళ అన్నాను కొంచెం హస్కిగా వాడు దాంతో పిర్రలు మళ్ళీ పిసికి నేను అడిగిన సాయం ఇది కాదు ఆంటీ ఇనా  సాయం కూడా బాగుంది అన్నాడు ఇంతకి ఎంటో చెప్పు ముందు అన్నాను పక్కింటావిడకి ఇవాళ నాకు బోజనం పెట్టమని చెప్పు నీకు వంట అవలేదు అని చెప్పి వెళ్ళు మొహమాట పడతాడు మీరె వెళ్ళి పిలవండి అని చెప్పు అన్నాడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావ్  ఇన్ని తెలివితేటలు అంటూ తెలికుండానె వాడి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్తేసాను మీరు ఇలా అదగకుండా సాయం చేస్తుంటే ఇలంతివి బోలెడన్ని ఇడియా లు ఒచ్చెస్తాయి అన్నాడుఅప్పుడు మల్ళీ నేను ఉన్న పోశీషను గుర్తొచ్చి ఏడిసావు లె అంటూ వాడి పైనుంచి లేచి చీర మొట్తం సరిచేసుకుని కస్త బొడ్డు పైకి లాక్కుని వెల్లబోతుంటే కాస్త బొడ్డు కిందకి కట్టచ్చు గా అన్నాడు అల కడితే ఊరంతా మీధెక్కడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఎలా కట్టాలో మాకు తెలుసు అన్నానుపోని ఇంత్లో ఉన్నప్పుడైనా  దౌర్భాగ్యుడి కోసం కిందకి కట్టు ఆంతీ అన్నాడు నేను వెనక్కి తిరిగి వెక్కిరిస్తున్నట్టు ఒకనవ్వు నవ్వి ఒచ్చెసా……

వాడు అన్నట్టుగానె పక్కింటామెకి ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పాను బలేదానివి అమ్మయి అంతగా చెప్పాలా నేను చూసుకుంటాలె వెళ్ళు అందితాంక్స్ అంది అని ఒచ్చెసా వీడు మాములోడి లా ళేడు నన్నె ఇంత మాయ చేసాడంటే కచ్చితంగ ఇవాళ దాన్ని ముగ్గులోకి దించుతాడనిపించిందిసాయంత్రం ఇంటికెళ్ళెలోపు మా ఆయన కుమార్ గాడు హాలు లో కూర్చుని నవ్వుకుంటూ ఎదో మాట్లాడుకుంటున్నారు మా ఆయన నన్ను చూడగానె బలె సరదాగ ఉన్నాడోయ్ కుర్రోడు త్వరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి రా సినెమాకి వెల్డాం అన్నగా అన్నాడు సరే అని లోపలకి వెల్తుంటే వంట ప్రోగ్రాము ఏమి పెట్తకు బయట తిందాము లే అన్నాడు స్ననం చేయడానికి వెళ్ళా కుమార్ మొఖం లో ఒకలాంటి అలసట కనిపించింది వీడు ఏదో చేసె ఉంతాడు అనుకున్నాను అలసటతో పాటు సాదించాను అన్న హుందాతనం కూడా తొనికిసలాడింది నిజంగా వాడి మొఖం లో అన్ని కనపడ్డాయో లెక అన్ని నా ఊహలో తెలీదు కాని కనుక్కోవాలని అవకాసం కోసం చూస్తున్నాను….
శ్నానం చేసి చీర కాస్త బొడ్డు కనపడెలా కట్టి అంతో ఇంతో సెక్సీ గా తయారయ్యి హాలులోకి ఒచ్చా కుమార్ నన్ను చూసి నొరెళ్ళబెట్తాడు మా ఆయన లేచి లోపలకెళ్ళి నన్ను పిలిసారు ఎదొ కనిపించట్లేదని రూములో ఈయన అటు వెళ్ళగానె వీడు నా బొడ్డు దగ్గర గిల్లి తాంక్స్ ఆంటీ నాకోసం కనపడెలా కట్టినందుకు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం కిందకి ఉంచు ప్లీజ్ అన్నాడు నేను నవ్వి లోపలకెళ్ళిపోయాను ఆయన పక్క గదిలో ఉండగానె వీడు  పనులు చేస్తుంటే బలే ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది లోపలకి వెళ్ళగానే మా ఆయన నన్ను లాక్కుని గట్టిగా వాతేసుకుని అబ్బ ఎని ఇంత్ అందంగా తయారయ్యావ్ సినేమా ప్రోగ్రాము కాన్సిల్ చేసెద్దమా అన్నారు అయ్యో ఊరుకోండి అవన్ని రాత్రికి చూసుకుందాం గా ఇనా ఎంటి ఇవాళ ఇంత రంజు మీద ఉంది పుంజు అన్నాను వారం అయిపోతుందిగా అందుకని అన్నారు అక్కడకీడేదో వారానికి 7 సార్లు చేసెటట్టు అని మనసుళో అనిపించింది పైకి మాత్రం కైపు గా నవ్వుతూ సరే పదండి రాత్రికి మీ ఇష్టం అన్నాను సినేమాకి వెళ్లాక హాలులో మా మూడు సీట్లకి రెందు వైపులా మగవారే ఉండటంతో నన్ను మద్యలో కూర్చోపెట్టి అటు ఇటు మా ఆయన కుమార్ గాడు కూర్చున్నారు
సీట్లలో కూర్చున్నాక కాసేపటికి లైట్లు ఆపెసారు నాకు యెడం వైపున కుమార్ గాడు కుడి వైపున మా ఆయన కూర్చున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు కుమార్ గాడు చేతులేస్తాడా అని చూస్తున్నాను ఇంతలొ కుడి వైపు నుండి మా ఆయన చేయి నా చేతి మీద పడింది ఆయన దగ్గరకి జరిగి చెవులో బాగా నిక్కిపోయింది కాసేపు ఆడించు అంటూ నా చేయి తీసుకుని ఆయన మడ్డ మీద వేసుకున్నారు జిప్పు తీసేసినట్టున్నారు చేయి పెట్తగానే వెచ్చగా కాలిపోయింది ఎంతి ఈయన ఊరెళ్ళి ఏంచేసి ఒచ్చాడో ఇలా చెలరేగిపోతున్నారు అనిపించింది సరె అనుకుని ఏమీ మాట్లాడకుందా చేయి ఆడించడం మొదలెట్టాను ఒక నిమిషం లోపే కారిపోయింది చేతులో కార్చేసాడు అలానే ఆయన కర్చీఫ్ తీసి నా చేయి తుడిచి దాంతోనే ఆయన మడ్డ తుడుచుకుని సేటు కింద పాడేసారు ఇక నన్ను కదిలించకుండా సినిమా లో లీనం ఇపోయారు ఊరెళ్ళొచ్చిన అదే పాత చింతకాయ పచ్చడి అనుకున్నాను… ఇంతసేపు అసలు నన్ను కదిలించకుండా ఉన్న కుమార్ గాడు చేతులు కట్టుకున్నట్టు కూర్చుని వాడి ఎదం చెయ్యి తీసి నాఎడం రొమ్ము మీద వేసి ఒకసారి పిసికి ఒదిలాడు నిదానంగా తల వాడి వైపు తిప్పి ఎం చేస్తున్నావ్ పక్కన మా ఆయన ఉన్నారు అన్నాను పిలిచి చెప్తావ ఎంటి వీడు పిసుకుతున్నాడని అన్నాడునాకు నవ్వొచ్చ్చింది  మాటకి నిదానంగా సర్లే ఇంతకి ఏమి జరిగింది ఇవ్వాళ అన్నాను ఏముంది మాములే తిన్నను పడుకున్నను లేచాను అన్నాడు అంతేనా పక్కింటావిడతో ఏమి జరగలేదా అన్నాను నిరాశగాపడుకున్నాను అని చెప్పాగా ఆంటీ అంటు వంకరగా నవ్వాడు నాకు దాదాపు అర్దమైపోయింది కాని కంఫార్మ్ చేసుకొడానికి మళ్ళి అడిగాను ఎవరితో పడుకున్నావ్ అని వాడు చేయి మెల్లిగా నా మచ్చికలమీద రాస్తూ నువ్ ఎవరితో పడుకోమన్నావో వాళ్ళతోనే అన్నాడు నాకు ఇక ఆత్రం ఆగలేదు ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పు అన్నాను ఇంతలో మా ఆయన ఎంటి చినెమ బాలేదా అన్నాడు లేదు  ఆక్టర్ ఎవరో వీడి ఫ్రెండు అంట చూపిస్తున్నాడు అన్నాను ఓహ్ ఓకే అని మళ్ళి చినెమ లో లీనం అయ్యారు ఇక ఇక్కడ కుదరదని అర్దమయ్యి కాం గా ఉన్నాను వాడి చేయి నా నడుము మీద పోట్ట మీద వేసి పాముథూనే చేవి దగ్గరకోచ్చి నా చేవి మొత్తాన్ని నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తున్నాడు నాకు కంట్రోల్ చేసుకోడం చలా కష్టం గా ఉంది సీటున్ ఎంత గట్టిగా బిగించి పట్టుకున్నానో నాకే తెలీదు అన్నాను వాడు కాసేపు ఆగి నన్ను ఒదిలి చేవి దగ్గరకు ఒచ్చి రాత్రికి నా గదికి రా వివరంగా విప్పి చెప్తాను అన్నాడు  విప్పుకోడాలు ఏమీ ఒద్దు కాని మాములుగా చెప్పు చాలు అన్నాను వాడు నవ్వి సరే రా అన్నాడు సినెమ జరుగుతున్నంత సేపు పెద్దగా మాటలు ఏమి లేవు కాని వాడు మాత్రం నా పొట్ట ని పాముతూ బొడ్డు లో వేళ్ళు పెట్టి కెలుకుతూ నా బాయలు నొక్కుతూనే ఉన్నాడు నాకేమో కింద తదిచి పొయింది కాని వాడు కనీసం నా ఆతుల దగ్గరకికూడా చేయి పోనివ్వలేదు….
ఇంకాసేపు ఇతే నేనె అదిగేసెదాన్నెమో కింద పెట్టరా చేయ్యి అని…  రాత్రికి వీడి దగ్గరకెల్తే నేనే అడిగి ఎక్కించుకునేలా ఉన్నాను ముందు ఏం జరిగిందో తెల్సుకోవాలి అప్పటి దాకా జాగ్రత్త పడాలి అనుకున్నానుబయట హోటెల్లొ తినేసి ఇంటికొచ్చి ఎవరి గదుల్లొకి వాళ్ళం వెళ్ళిపోయాం మా ఆయన సాయంత్రం చేసిన పనులు చూసి కుమ్మ్మేస్తాడని అనుకున్నాను కాని ఎప్పటిలానే రెందు ఊపులూపి కార్చేసి పక్కకి తిరిగి పడుకున్నాడునాకేమో పూకంతా జిల జిల గా ఉంది ఒక్క క్షనం ఇతే వెళ్ళి కుమార్ గాడితో చేఇంచేసుకుందాం అనుకున్నాను అతి కష్టం మీద  ఆలొచన తీసెసి ఇంకా కష్టం మీద నిద్రపోయాను తెల్లారె కుమార్ గాడు నా వంక కోపంగా చూసాడు నేను దగ్గరకెళ్ళి సారి రా అనుకోకుండా నిద్ర పట్టేసింది అన్నాను సర్లే నీ ఇష్టం నీకెప్పుడు కవాలంటే అప్పుడే చెప్తా అని వాడి పనుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు నేను యదావిది గా రెడీ అయ్యి స్కూలు కి వెళ్ళిపోయా మా ఆయన నాకన్నా ముందే ఆఫీసుకి పోయాడు….
స్కూలుకి వెళ్లానే గాని మనసంతా ఆత్రంగానే ఉంది వీడు ఎంతవరకు ఒచ్చాడో తెల్సుకోవాలి అని రెండొ పిరియడ్ కాలి అని వాడికి ఫోను చేసా చెప్పరా ఎమయిందో అన్నాను మధ్యనం నుంచి సెలవు పెట్టి ఒచ్చెయ్ అప్పుడు చెప్తా అన్నాడు ఇప్పుడు ఫోను లో చెప్పచ్చు గా అన్నాను కుదరదు అని ఫోను పెట్టేసాదుసరె అని ఇక నా ఆత్రం ఆపుకోలేక మధ్యనం వెళ్ళిపోయా వాడికి కాల్ చేసా కాని ఎత్తలేదు పడుకున్నాడేమొ అనుకున్న కాని ఇంటికెళ్ళాక తెలిసింది పడుకున్నాడు కాని పక్కింటావిడతో కలిసి అని… కిటికి లోనుంచి చూస్తుంటే నాకే పిచ్చ మూడొచ్చింది గుబికి గుబికి మని గుద్దుతూనే ఉన్నాడు దాదాపూ పావుగంట సేపట్నుంచి ఆపకుండా…….
వాళ్ళిద్దర్నీ అలా చూస్తుంటే నాకు నోరు ఎండిపోయి కింద పూకు లో వరద మొదలయింది… నేను చూస్తుండగానె వాడు మూడూ ఆంగిల్స్ మార్చి దెంగి దెంగి ఆమె ఒళ్ళు హూనం చేసాడు ఆరోజు నేను అనుకున్నది నిజమే వీడికి కచ్చితంగా ఇది మోదటిసారి కాదు బాగ రాటుదేలిపోయాడు అక్కడ వాళ్ళ ఊరిలో కచ్చితంగా దేన్నో ఒకదాన్ని లైనులో పెట్టే ఉంటాడు అనుకున్నానుఅలా కాసేపటికి ఇద్దరూ అలిసిపోయి సేదతీరుతున్నారుఇంకా ఆగితే వీళ్ళు ఇంకో రౌండు మొదలెడతారెమో అని ఇంటి మ్ముందుకోచ్చి నా దగ్గర ఉన్న తాళాలతో తలుపులు తీసి కావాలని చప్పుడయ్యేటట్టు మిగిలిన తలుపులు కిటికీలు తీసాను దాంతో అక్కడ దుకానం మూసేసి వాడు ఇటు ఒస్తాడని అనుకున్నట్టుగానె ఒక అరగంట కి తలుపు మోగింది వాడే అనుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసాను చూస్తే ఎదురుగా పక్కింటావిడ ఉంది ఎంటి ఈవిడొచ్చింది అనుకుంటూ లేని నవ్వు ని తెచ్చిపెట్టుకుని రండి అని లోపలకి పిలిచాను ఆవిడ లోపలకి ఒస్తూనే ఎంటమ్మ ఇవల అప్పుడే ఒచ్చేసావు అందికస్త తలనొప్పి గా ఉందండి పైగా ఇవాళ పెద్దగా క్లాసులు లేవు కొంచెం పడుకుందాం అని ఒచ్చాను అన్నానుమీ ఫ్రెండు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏడి పొద్దున్నుంచి కనిపించలేదు అంది అమ్మ దీనెమ్మ అని మనసులో అనుకుని ఎమోనండి బోరుఖొట్టి బయటకి వెళ్లాడనుకుంటా నేను కూడా ఏమీ ఫోను చేయలేదు మరి అన్నానుసరేనమ్మ నేను వెళ్తాను కాసేపు నడుము వాల్చాలి ఎంటో ఒళ్ళంతా ఒకటే నోప్పులుగా ఉంది అని వాళ్ళింటికి వెళ్ళి తలుపేసుకుంది ఇలా ఇంత మందితో కుమ్మించుకుంటే ఒళ్ళు నొప్పులు రాక ఇంకేమి ఒస్తయి అనుకుంటూ తలుపేసి లోపల మంచం మీద వాలి వీడెప్పుడొస్తాడొ అనుకుంటు కళ్ళు మూసుకున్నాను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కూడా నాకు ఇందాకటి సీనే కనిపిస్తుంది వీడిని ఇవ్వాళే ఎక్కించేసుకుంటే పోద్దేమో అనిపిస్తుంది తరవాత నన్ను నేనె తిట్టుకుని మనకి కవాలంటే ఎక్కటానికి రెడీగా ఉన్నారు గా వీడి దగ్గర ఎందుకు తగ్గాలి వాడు ఎదో ప్రయత్నాలు చేసుకుంటా అన్నాడు  చేసుకోనీ చూద్దం అనుకున్నానుఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా తలుపు కోత్తిన శబ్దం అయ్యి వెళ్ళి తీసాను అనుకున్నట్టుగానే కుమార్ వచ్చాడు….
ఎక్కడికెళ్ళావ్ అని కూడా అడగలా అలా తలుపు తీసి లోపలకెళ్ళిపోయి మంచం మీద పడుకున్నానుకాసేపటికి వాడు ఒచ్చి ఎంతసేపు అయ్యిందాంటి నువ్వొచ్చి అన్నాడు నీకు తెలీదా అన్నాను వాడు వంకరగా ఒక నవ్వు నవ్వి ఓహో చూసేసావా అన్నాడు నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు నాకెందుకో ఏమీ అడగబుద్ది కావట్లేదు సర్లె చెప్థే వాడే చెప్తాడు అని ఎదురుచూస్తున్నాను ఇంతలో వాడు సరే ఆంటీ ఇంతకి పక్కింటామెని ఎలా ముగ్గులోకి దించానొ అడుగుథున్నావు గా చెప్పనా అన్నాడు నేను వాడి వైపు చూసి  చెప్పు అన్నాను….వాడు మొదలెట్టాడు….
మొన్న నువ్వు వెళ్ళిన తరవాత ఇంట్లోనే ఉన్న చలా సేపు టి.వి చూస్తూ ఉన్న అప్పుడు సుమారు పదకొండు గంటలకి అనుకుంట ఆవిడ ఒచ్చి తలుపు కొట్టింది వెళ్ళి తీసాను నీటు గా స్ననం చేసి ఒచ్చినట్టుంది మీ ఆంటీ చెప్పి వెళ్ళింది ఇవాళ భోజనం మా ఇంట్లోనే 12 కల్ల వంట ఇపోతుంది ఒచ్చెయ్ బాబు తింటానికి అంది చూడటానికి చాలా పద్దతి గా ఉంది అసలు నువ్వు చెప్పింది నిజమా కాదా అనిపించేలా ఉంది ఆమె ప్రవర్తన కూడా ఇలా అనుకుంటూనే అయ్యో మీకెందుకాంటె శ్రమ నేను బయట ఎక్కడన్న తినేస్తాను అన్నాను ఇంకొక్క మాట మాట్లాడినా ఉరుకునేది లేదు 12 కల్లా ఒచ్చేయి భొంచేద్దం వంట ఇప్పుడే మోదలెట్టాను అని వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోయిందిఒక పావుగంట ఆగి నేను పెరడు తలుపు వైపు నుంచి వాళ్ల ఇంటి వెనకగా వంట గది వైపు వెళ్లాను ఆవిడ వంట పనులు ఏవో చేసుకుంటూ అటు తిరిగి ఉంది నేను లోపలకి వెళ్ళి ఆంటీ అని పిలిచాను ఏంటబ్బాఇ అప్పుడే ఒచ్చేసావు ఆకలిగా ఉందా అంది అహా లెదాంటి మీకు వంట లో సాయం చేద్దం అని ఒచ్చాను అన్నాను ఆవిడ కస్త నవ్వి నాకెం అక్కర్లేదు అలా కూర్చో త్వరగా చేసెస్తాను తిందువుగాని అంది నేను వినకుండా అవి ఇవీ సర్దుతూ ఆవిదకి దగ్గరగా తిరుగుతూ ఆవిడని రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ స్రుతి మించకుండా అంటి అంటనట్టు అంటుకుంటూ ఉన్నానుఎంత ఆవిడకి గుల ఎక్కువని నువ్వు చెప్పినా అంకుల్ వాయిస్తున్నారని తెలిసినా ఒకేసారి మీద పడితే మోదతికే మోసం ఒస్తుందేమో అని కాస్త ందానంగా చూసుకుంటూనే పట్టుకుంటున్నాను నేను ఆమెని తాకుతున్నా అని ఆమెకి తెలిసినా కూడా నన్ను తప్పుపట్టటానికి లేకుండా ఉండేటట్టు ఏదో పనులలో ఉన్నట్టు చేస్తున్నాను వీటితో పాటు ఇద్దరము మాటలలో బాగా కలిసిపోయాము నా గురించి కాలేజి గురించి అంతా చెప్పాను ఆవిడ కూడా వాళ్ళ ఆయన పిల్లల గురించి చెప్పుకుంటూ ఒచ్చింది మద్య మద్య లో ఆవిడ అందం గురించి పోగుడుతున్నాను ఆవిడ వయసు కనుక్కుని అస్సలు నమ్మలెనట్టు షాకైపోయినట్టు మొహం పెట్టి బాగానే నటించాను కాని  మాటకామాట ఆమెని చూస్తే అంత వయసు అని అనుకొరు నిజంగానే కాకపోతే బారి గా ఉంటాయి ఉండాల్సినవి అన్నాడు … పొగిడింది చాలు విషయం చెప్పు అన్నాను…. మల్లి నా వంక చూసి నవ్వి ని ముందు ఆమె ఎందుకూ పనికిరాదులే ఆంటీ అది నాక్కూడా తెలుసు కోపం తెచ్చుకోకు అని మల్లీ కంటిన్యూ చేసాడు..
అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వంట అవగొట్టేసి వేడి వేడిగా తినేసాం ఆంటీ మొత్తానికి తన మాటల్లో నాకు తెలియచేసింది ఎమిటంటే పిల్లలు దూరంగా ఉంటున్నారు అంకుల్ ఏమో ప్రేమగా పట్టించుకోట్లేదు అలా జీవితం నిస్సారంగా సాగిపోతుంది అని.. తను ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుందని నాకు అర్దమయ్యినట్టు విని ఎం పర్లేదాంటీ నేను ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులూ మీకు ఒంటరితనం తెలీకుండా చూసుకుంటాను రోజూ ఒస్తాను చక్కగా కబుర్లు చెపుకోవచ్చు అన్నాను దానికి ఆమె ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది నేను నిజం చెప్తున్నాను ఆంటీ అన్నానుఅబద్దం చెప్పవని నేను అన్నానా అలాగే రోజూ ఒద్దుగానిలె అంది అసలు ఇలా ఆవిడ మాటలు వింటుంటే ఆమెకి గుల ఎక్కువని కాని అంకుల్తో మంజి రజు మీద కోరికలు తీర్చుకుంటుందనిగాని అస్సలు అనిపిలేదు తెల్సా అన్నాడు
(Visited 11 times, 1 visits today)