26

Rehne Ki Yahan Sabki Aukat Nahi
Hoti
Bina Beer Aur Daaru Ke Yahan Raat
Nahi Hoti
Ye Engineering College Hai Mere
Dost
Yahan Bina Maa Bahan Ke Bat Nahi
Hoti 😛
(Visited 7 times, 1 visits today)